Dag en nacht bereikbaar 0515 55 86 83

Aandacht en tijd voor afscheid

Uitvaartnieuws

Ervaringen uit onze praktijk. Om u een goed beeld te geven van wat er bij het regelen van een uitvaart komt kijken, welke vragen er spelen en wat er zoal mogelijk is schrijf ik op deze nieuwspagina vol ‘uitvaartinspiratie’ over mijn ervaringen in de praktijk.


 

UITVAART EN ROUW

Langzaam dringt het besef door dat een goed begeleid afscheid van invloed kan zijn op het leven met verlies. Er wordt al snel gezegd dat het zo goed is voor de verwerking. Door de jaren heen is er veel geschreven over rouw en rouwverwerking. Onlangs verscheen het Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie van Johan Maes & Harriëtte Modderman. Een boek waarin het begrip rouw vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Een helder citaat uit dit boek is van Darian Leader (2011). “Het…

UITVAART VOOR EEN SMALLE BEURS

De familie dacht dat moeder een uitvaartverzekering had maar dit bleek niet zo te zijn. Moeder was plotseling overleden, ze hadden haar in bed gevonden. Moeder was op 78 jarige leeftijd overleden in haar slaap. Toen we samen aan tafel zaten om het afscheid te bespreken bleek al snel dat er beperkte middelen waren om de uitvaart vorm te geven. De kinderen zouden zelf allemaal iets bijdragen en we zouden ‘op de kleintjes’ letten. Ik vertelde wat er zoal mogelijk…

DE KLEINE UITVAART: THUISVAARTZORG

Mensen worden zich er van bewust dat er veel mogelijk is, dat het anders mag, gewoon op een eigen manier. Een afscheid vormgeven op een bij hen passende manier. Het benoemen van mogelijkheden geeft vrijheid in keuzes. Niets hoeft, alles kan. Een afscheid aan huis, in de tuin, in een buurthuis, in een lokaal van een restaurant of strandpaviljoen. Vrijwel alles is mogelijk. Ingetogen of uitbundig, eenvoudig of uitgebreid. Na afloop van een bijeenkomst (of op een ander moment) kunnen…

UITVAART ZONDER KIST: CELEBRATION OF LIFE

In het Brancheblad Uitvaartzorg (november 2014) staat een artikel over een afscheid zonder aanwezigheid van een kist. Een familie had besloten de overledene alleen weg te (laten) brengen voor crematie (een zogenaamde technische crematie) en enkele dagen daarna een herdenkingsbijeenkomst te houden op een voor hen passende locatie. Dat bracht rust, het werd een warm en betekenisvol afscheid. Voor sommigen klinkt dit vreemd, maar een afscheid zonder aanwezigheid van de kist komt zeker in omliggende landen meer voor. In sommige…

In het nieuws