Uitvaart en kinderen

Ook kinderen hebben soms te maken met het overlijden van een dierbare en soms hebben wij te maken met het overlijden van een kind. Hoe ga je daar op een goede manier mee om?

Kinderen bij een uitvaart betrekken

Ook in Friesland is het mogelijk om op een deskundige wijze kinderen te betrekken bij een uitvaart. Afscheid nemen op een manier die past bij het kind en de ouder(s) is een belangrijke stap om vorm te geven aan het afscheid. Samen met u bespreken we de mogelijkheden en wensen. Ook andere familieleden en betrokkenen, zoals broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vriendjes en klasgenoten, kunnen betrokken worden bij dit afscheid. Wij uitvaartvrouwen hebben een relevante werkervaring in het begeleiden van mensen voordat wij ons al uitvaartondernemers vestigden.

Kinderen gaan meestal op een natuurlijke manier om met de dood. Over hoe u kunt omgaan met vragen en reacties van kinderen en jongeren ontvangt u o.a. adviezen en materiaal. Wij bieden u ondersteuning met passend materiaal. De kinderen en jongeren zelf krijgen materiaal waarmee ze op hun manier bezig kunnen zijn met het afscheid. Ook brochures, ontwikkeld in eigen beheer, zoals “Kinderen betrekken bij het laatste afscheid”, “Tips voor het betrekken van kinderen” of “Het verlies van een kindje” worden als ondersteunende informatie verstrekt.

Het verlies van een kind

Het verlies van een kind is een bijzonder ingrijpende ervaring in een mensenleven. Wij bieden juist de ouders, opvoeders en gezinsleden extra ondersteuning. Het samen vormgeven aan dit laatste afscheid van een kind, kan ouders, familie en betrokkenen kracht en moed geven om verder te gaan.