Nazorg

Na de uitvaart wordt er, indien gewenst, als vorm van nazorg een afspraak met de nabestaanden gemaakt voor een gesprek. In dit gesprek wordt teruggekeken op de geboden begeleiding en de organisatie van de uitvaart. Er is ruimte om punten te bespreken die u graag kwijt wilt.

Wanneer een afscheid en uitvaart geregeld is in een sfeer van vertrouwen, waarin tijd en ruimte wordt gegeven, dan kan dit bijdragen aan het proces van rouwen. Het verlies is niet over. Het is ook niet weg. Het verlies wordt deel van het leven. Veel mensen proberen ‘de draad’ van het leven weer op te pakken. Toch is alles anders en wordt het nooit meer hetzelfde. Doorgaan met leven kan een zware opgave zijn. Verder gaan betekent een nieuw evenwicht zoeken.

Verliesbegeleiding

Ook na een uitvaart kunt u een beroep doen op ons voor deskundig advies. Door een uitgebreid netwerk van deskundigen op het gebied van verliesbegeleiding kan Gonneke Haaksma u passend adviseren of desgewenst verwijzen.

Onderscheidend karakter

Gonneke Haaksma Uitvaartzorg en Begeleiding winnaar Noordelijke Klankbordprijs

Ondernemersklankbord