Wat moet je doen wanneer iemand is overleden?

Deze vraag kreeg ik van een jonge vrouw, een vriendin had haar die vraag gesteld. Of de huisarts dan een uitvaartondernemer aanwees? Moest je dan zo maar even iemand uitzoeken? Het zijn hele begrijpelijke vragen wanneer je je niet zo bezig houdt met dit onderwerp.

Ik vertelde haar dat mensen steeds vaker van te voren contact zoeken met een uitvaartondernemer. Ook al is er geen sprake van een verwacht overlijden. Ze willen graag weten of ze wel een ‘klik’ met iemand hebben. Het afscheid is tenslotte een kwetsbaar gebeuren.

Ja en wat moet je doen bij een overlijden? Je bent in ieder geval altijd vrij om een uitvaartondernemer te kiezen. Wanneer een oriënterend voorgesprek mogelijk is, dan is dit zeker aan te raden. Bij ons is zo’n gesprek vrijblijvend en kosteloos. Wij leggen graag uit wat mogelijk is, welke kosten er te verwachten zijn en wat wij kunnen doen.

Om een indruk te krijgen van de stappen die volgen na een overlijden, volgt hier een korte opsomming.

 1. Een arts moet vaststellen of iemand is overleden.
  De arts laat twee formulieren achter die nodig zijn voor de aangifte van het overlijden.
 2. Een uitvaartverzorger/ondernemer wordt gebeld.
  Je bent vrij om te kiezen en je bent niet verplicht om meteen het nummer op de eventuele uitvaartpolis te bellen.
 3. Neem tijd om afscheid te nemen van de overledene
 4. De overledene wordt verzorgd (wassen en kleden).
  De familie mag de overledene ook zelf verzorgen, of samen met de uitvaartverzorger.
 5. De overledene wordt opgebaard op bed(met bed koeling), in een kist of op een opbaarplank.  Opbaren kan thuis, of eventueel op een andere locatie.
 6. Met de uitvaartverzorger worden globaal de te nemen stappen besproken om een uitvaart vorm te geven. Om de nabestaanden ruimte te geven voor hun betrokkenheid en eigen inbreng, wordt niet alles in één gesprek geregeld. Bij mensen in rouw wordt het denken vertraagd, daar houden wij rekening mee.
  Er moet het een en ander geregeld worden voor het afscheid. Dit hoeft echter niet binnen enkele uren allemaal beslist te worden. Om een rouw aankondiging te kunnen maken moet de logistiek van het afscheid bekend zijn: begraven of cremeren, op welke dag, afscheid op welke locatie, bij het gebruik van een kerkdienst nagaan of de dominee of pastoor beschikbaar is.  Met al deze gegevens kan de tekst van de kaart en eventueel advertentie gemaakt worden.
 7. Op de dag van de uitvaart vindt het laatste afscheid plaats.
  Vaak worden de dagen tussen het overlijden en de dag van de uitvaart als  bijzonder en waardevol ervaren. Met onze begeleiding en wijze van ondersteunen voelen mensen zich gesterkt, in veel gevallen kun je dan als naaste zelf een actieve rol vervullen bij het afscheid.  Kun je meer dan je van te voren had gedacht.  

Het laatste afscheid kun je niet overdoen, maak de goede keuzes die passend zijn bij jou.

In het nieuws