UITVAART ZONDER KIST: CELEBRATION OF LIFE

In het Brancheblad Uitvaartzorg (november 2014) staat een artikel over een afscheid zonder aanwezigheid van een kist. Een familie had besloten de overledene alleen weg te (laten) brengen voor crematie (een zogenaamde technische crematie) en enkele dagen daarna een herdenkingsbijeenkomst te houden op een voor hen passende locatie. Dat bracht rust, het werd een warm en betekenisvol afscheid.

Voor sommigen klinkt dit vreemd, maar een afscheid zonder aanwezigheid van de kist komt zeker in omliggende landen meer voor. In sommige landen bepaalt de wet dat iemand binnen korte tijd gecremeerd of begraven moet worden. Dit kan te maken hebben met een nog oude wetgeving (bijvoorbeeld Luxemburg). Er is altijd een herdenkingsbijeenkomst. In de Verenigde Staten is een “celebration of life” al heel gewoon. De kist met het lichaam, is niet aanwezig bij de afscheidsviering.

Ook in Nederland komt het vaker voor. Het afscheid van de overledene en het eventueel(laten) wegbrengen vindt plaats in kleine kring, de herdenking, de viering vindt meestal later plaats in grotere kring. De keuze hiervoor kan verschillend zijn: het kan behoorlijk kostenbesparend zijn (een technische crematie is voordeliger)of de familie kiest bewust voor een aparte viering van het leven en wil dit liever op een voor hen passende plek doen. Wij hebben een dergelijk afscheid al regelmatig verzorgd. De viering kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een strandpaviljoen met uitzicht op het IJsselmeer, thuis, in een tuin of in een buurtcentrum. Ook voor het wegbrengen naar een crematorium geven wij desgewenst ondersteuning en suggesties voor een afscheid met symbolische betekenis.

Ook een herdenkingsbijeenkomst zonder kist kan een bijzonder, waardig, warm en troostvol afscheid zijn. Eenvoudig of groots, met muziek, foto’s, kaarsjes, herinneringen, toespraken en persoonlijke voorwerpen. Met eigen invulling van het afscheid stilstaan bij het leven.

In het nieuws