UITVAART EN ROUW

Langzaam dringt het besef door dat een goed begeleid afscheid van invloed kan zijn op het leven met verlies. Er wordt al snel gezegd dat het zo goed is voor de verwerking. Door de jaren heen is er veel geschreven over rouw en rouwverwerking. Onlangs verscheen het Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie van Johan Maes & Harriëtte Modderman.

Een boek waarin het begrip rouw vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Een helder citaat uit dit boek is van Darian Leader (2011). “Het cliché dat verlies verwerkt moet worden voor je verder kunt suggereert dat rouwen iets is waar je een streep onder kunt zetten. Wij krijgen vaak de aansporing om ons over het verlies ‘heen te zetten’, maar mensen die een geliefde hebben verloren of anderszins tragische verliezen hebben meegemaakt weten maar al te goed dat het er niet zozeer om gaat dat je je over een verlies heen zet en doorgaat met je leven, maar dat je een manier vindt om dat verlies te integreren in je leven. Leven met verlies, daar gaat het om”(blz.26).

Rouw en lotgenoten
De auteurs en samenstellers van dit boek zeggen nog iets belangrijks over rouw: “Uitgangspunt is dat we rouw zien als een gezond proces van aanpassing en verandering, een antwoord dat zich ontvouwt en ontwikkelt door onze levensloop en dus een wezenlijk onderdeel uitmaakt van onze identiteit”( blz. 15). Rouwen is dus een gezonde reactie en ieder mens zal op een eigen manier hiermee omgaan. De meeste mensen vinden hierin hun eigen weg, in een enkel geval zal er professionele hulp en begeleiding nodig zijn. Aandacht, erkenning en herkenning, het gezien en gehoord worden is belangrijk. De ervaring leert dat lotgenotengroepen een bijdrage kunnen leveren aan het omgaan met die aanpassing en verandering.

Rouwen en uitvaart
Bij uitvaartbegeleiding van het afscheid waarin rekening wordt gehouden met de gemoedstoestand rond een verlies, met het veranderde tijdsbesef en het vertraagde denken, kunnen mensen in contact blijven met zichzelf. In dit contact, met alle pijn en verdriet, is er ruimte voor het betrokken zijn bij het afscheid. Concreet wordt dit zichtbaar in rust, tijd nemen en in de dagen tussen overlijden en uitvaart alle beslissingen stap voor stap nemen. De uitvaartbegeleidster past zich aan bij de mens en bij de situatie. Een benadering die ondersteunt in het maken van overwogen, eigen keuzes.

In het nieuws