Uitvaart en ethiek

Mensen die net een geliefde verloren hebben, kunnen behoorlijk uit balans zijn. Mensen rouwen, zijn verdrietig, verdoofd, ‘van slag’ en vertraagd in hun denken. In deze gemoedstoestand zijn mensen beïnvloedbaar. Bovendien zijn mensen onwetend omtrent wat hen te wachten staat en voor welke vragen en keuzes zij komen te staan.

Wij als uitvaartbegeleidsters zijn ons hiervan terdege bewust. Deze ethische aspecten zijn bepalend voor onze beroepshouding en hebben geleid tot de volgende uitgangspunten: aansluiten bij en afstemmen op mens en situatie, begeleiden in rust en openheid, rekening houden met de gevoelens en de mate van intensiteit van het geleden verlies.  Dit betekent bij voorkeur een gefaseerde aanpak van handelen en beslissen. Hierdoor kunnen mensen betrokken blijven bij dat wat gebeurt. Wij dringen niets op, prijzen niets aan, maken geen misbruik van de situatie ten behoeve van eigen gewin. Een voorwaarde voor deze handelswijze is een onafhankelijke onderneming die niet gebonden is aan vaste afspraken of leveranciers. Onze onafhankelijkheid geeft de klant vrijheid in keuzes.

Onze werkwijze vraagt om een zorgvuldig en overwogen handelen. De mens en de situatie staat altijd centraal. Dit maakt dat onze uitvaartzorg tegelijkertijd afscheidszorg is te noemen.

De rust en de geboden structuur wekt vertrouwen en geeft de cliënt de ruimte om ondanks de omstandigheden, zichzelf te zijn. Het samen organiseren van de uitvaart maakt dat de cliënt betrokken is waardoor er sprake kan zijn van een optimaal afscheid.

Een afscheid waarmee je verder kunt.

In het nieuws