DE KLEINE UITVAART: THUISVAARTZORG

Mensen worden zich er van bewust dat er veel mogelijk is, dat het anders mag, gewoon op een eigen manier. Een afscheid vormgeven op een bij hen passende manier. Het benoemen van mogelijkheden geeft vrijheid in keuzes. Niets hoeft, alles kan. Een afscheid aan huis, in de tuin, in een buurthuis, in een lokaal van een restaurant of strandpaviljoen. Vrijwel alles is mogelijk. Ingetogen of uitbundig, eenvoudig of uitgebreid.

Na afloop van een bijeenkomst (of op een ander moment) kunnen nabestaanden de overledene begraven of wegbrengen naar een crematorium. Niet zoals het vaak gebruikelijk is, maar met een eigen invulling. Een kleine uitvaart kan persoonlijker zijn en kan afhankelijk van de gemaakte keuzes minder kostbaar zijn dan een standaard uitvaart. Geen toeters en bellen, geen grote gebouwen, een afscheid passend bij het geleefde leven.

Afgelopen zomer trof ik een familie die het klein wilde houden. De man was opgebaard in de achterkamer van het kleine huisje en in de aangrenzende voorkamer vond een kleine bijeenkomst plaats. De echtgenote, de kinderen, enkele vrienden en de dominee zaten bij elkaar. Ik had een eenvoudig liturgie geprint, bediende de draaitafel voor de grammofoonplaten en schonk na afloop de koffie. Een afscheid in alle eenvoud en zo passend bij deze familie. Na de koffie brachten wij de man naar de begraafplaats in het aangrenzende dorp. Thuisvaartzorg.

In het nieuws